Geronomiksi Metropoliasta! - kurkistus tutkintoon

Oletko kiinnostunut tekemään merkityksellistä työtä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden edistämiseksi? Onko vastaasi tullut ammattinimike geronomi, mutta et tiedä, millaista työtä geronomi voi tehdä ja millaista osaamista geronomilla on. Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 01.10.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 06.09.2023 - 17.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Globaali näkökulma lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin

Haluatko syventää ymmärrystäsi liittyen lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuteen,  oppia tunnistamaan lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijöitä sekä suomessa että maailmalla? Kiinnostavatko varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot? Ilmoittaudu mukaan!

Kurssimoduulit ovat:

 1. Lapsiperheiden hyvinvointi ja voimavarat 1 op
 2. Perheiden monimuotoisuus 1 op
 3. Lasten globaalit oikeudet 1 op
 4. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä lapsiperheille suomessa 1 op
 5. Globaali näkökulma perheiden hyvinvointiin 1 op
Laajuus: 1-5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Mitä sosionomi tekee?

Oletko kiinnostunut työskentelemään esimerkiksi lasten, perheiden, aikuisten, maahan muuttaneiden, vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa edistäen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kurkistaa sosionomin monipuoliseen työhön. Tutustut sosionomin työympäristöihin, työn käytäntöihin ja asiakasryhmiin sekä opit sosiaalialan keskeistä lainsäädäntöä ja arvopohjaa.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 06.11.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Sosiaalipedagogiikkaa arkielämän rakennusaineena

Tällä opintojaksolla kiinnostuksen kohteena on, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa, ja miten työote on havaittavissa sosiaalialan työkentällä nykypäivän Suomessa.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkkoluennot Toteutusaika: 16.11.2023 - 08.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 02.11.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Global awareness of children and Families

Would you like to deepen your understanding of the diversity and wellbeing of family and children on Finland and globally? Are you interested in bachelor level studies in social services and in early childhood education? Take a look of our studies!

 1. Wellbeing and resources of families with children 1 ects
 2. The diversity of families 1 ects
 3. The global rights of the child 1 ects
 4. Service system for families with children in Finland 1ects
 5. Global perspective to the wellbeing of families 1 ects
Laajuus: 1-5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: Independent studies, Web-based Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

ABC to social services work

Are you interested in learning how to encounter for example children, families, adults, migrants, disabled and mental health rehabilitees in different stages of their lives? This course gives you a glimpse of where, with whom and how professionals of social services work to promote inclusion, equality and wellbeing with different client groups. The course consists of an orientation Tue 24.10.2023 at 11-12 o’clock and a wrap-up Tue 28.11. at 13-14.30 (both are optional).

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: online Toteutusaika: 24.10.2023 - 28.11.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 10.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Introduction to Social Pedagogy

Welcome to the interesting world of Social Pedagogy! In this 5 credit course, you will explore the fundamental principles that shape our interactions within society. Social pedagogy is more than just a field of study; it’s a lens through which we examine the complex dynamics between individuals and the communities they belong to. Throughout this course, you will explore the rich blend of theories and traditions that underlie social pedagogy, giving you a solid foundation to understand its significance in our everyday lives.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: independent online studies Toteutusaika: 01.10.2023 - 01.12.2023 Ilmoittautumisaika: 06.09.2023 - 25.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

Sisältö:

– elimistön rakenne ja toiminta
– elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
– solutason stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
– tulehdus ja immunologian perusteet
– kasvainopin perusteet

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 10.01.2024 Ilmoittautumisaika: 05.09.2023 - 05.11.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Opiskelijalla tulee olla mielenterveys- ja päihdetyön opintoja suoritettuna, jotta hän pystyy syventämään osaamistaan tällä opintojaksolla. Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 22.12.2023 Ilmoittautumisaika: 11.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Työssä hyvin, kaikki hyvin

 • Myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä – Työn imu
 • Mitä voin tehdä työyhteisön jäsenenä työnimun saavuttamiseksi?
 • Millaisissa työoloissa aivot pääsevät kukoistamaan?
 • Näin huollat aivojasi.
 • Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi
 • Työkyvyn ja terveellisten elämäntapojen edistäminen työpaikoilla
 • Liikettä työpäivään – vähemmän istumista
 • Työvälineitä muuttuvaan, monimuotoisen työelämän hallintaan – Etätyö, eTyö, mobiilityö ja monipaikkainen työ
 • Lepo ja palautuminen
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Työsuojelu
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 21.06.2023 - 15.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi