Opinnot

1
-

Ajanhallinta

Emme voi hallita aikaa, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten meille annetun ajan käytämme. Tällä opintojaksolla tutustut ajanhallintaan ja sen merkitykseen osana opintoja ja hyvinvointia. Pääset myös seuraamaan ja pohtimaan omaa ajankäyttöäsi.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 15.01.2024 - 17.05.2024 Ilmoittautumisaika: 11.12.2023 - 10.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

AWS Cloud Fundamentals

In this course you’ll get familiar with the cloud basics, and you get practical learning with AWS cloud. This course has been done together with AWS Academy and the cour content is aligned with the AWS Certified Cloud Practitioner Certification. After the course, you have the possibility to take the Cloud Practitioner Certification exam (contact the lecturer for more information).

Course consists of 4 modules

  • cloud concepts,
  • cloud infrastructure and security,
  • basic cloud services and
  • cloud architecture and scaling.

In addition, you’ll go through how to complete the course during the orientation module and you’ll have the possibility to give feedback after the course.

  • 3 credits | Total 81 hours of student learning time
Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 22.01.2024 - 25.03.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 14.01.2024

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Basics of digital service

This course is a great way to learn fundamental skills of a modern way of deploying and delivering Digital Services by embracing Agile and DevOps practices.

The course consist of the following modules:

  • Module 1: Digital Service
  • Module 2: DevOps Essential

Kindly notice the following carefully before registering for the study unit.

  • This is a professional training study unit and it requires regular weekly learning effort.
  • The student is expected to be able to schedule his work according to the schedule of the implementation.
  • 2 credits | Total 54 hours of student learning time
Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 22.01.2024 - 25.03.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 14.01.2024

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

C++ -ohjelmoinnin alkeet

C++ on tehokas perinteinen ohjelmointikieli, jolla on kirjoitettu paljon erilaisia ohjelmistoja käyttöjärjestelmistä, finanssialan sovelluksista ja robotiikasta aina pelimoottoreihin asti. C++ on oliopohjainen kieli, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osakokonaisuuden suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 15.01.2024 - 17.05.2024 Ilmoittautumisaika: 11.12.2023 - 10.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Data-analytiikkaa Pythonilla

Opintojakson tavoitteena on yhdistää data-analytiikan menetelmien ja koodauksen osaaminen. Data-analytiikan perusmenetelmät käydään läpi oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Opintojakso sopii data-analytiikasta, data-analytiikan automatisoinnista ja koodauksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 15.01.2024 - 17.05.2024 Ilmoittautumisaika: 11.12.2023 - 07.01.2024

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi