Opinnot

10
-

Sinustako työelämätaitaja? - Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi, asiantuntijuus ja työelämätietous

Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen

 • Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
 • Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
 • Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
 • Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
 • Työelämä 2030 1 op

Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus

 • Kestävän kehityksen päästrategiat Suomessa 1 op
 • Ekologiset arvot, asenne ja suuntautuneisuus 1 op
 • Elämänkaaren pituinen aivoterveyden edistäminen, heräte oman hyvinvoinnin ylläpitoon 1 op
 • Kestävä työ, – hyvinvointi, kestävä johtajuus 1 op
 • Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa 1 op
Laajuus: 10 op opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 21.06.2023 - 31.08.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Social Media Marketing

The module consists of courses:

 • TikTok as a marketing tool 5op
 • How to become a Youtuber 5op
 • Instagram as a marketing tool 5op

Laajuus: 15 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 20.03.2023 - 01.03.2023 Ilmoittautumisaika: 01.03.2023 - 01.12.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Social Media Marketing in Modern Business

How to use Social Media Marketing as a strategic tool in today’s international business environment. How to apply social media marketing theories and new technics like the use of virtual reality to practical marketing campaigns. Understand how companies can use and leverage most important social media sites like Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and Snapchat

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 13.10.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 13.08.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Sosiaalipedagogiikkaa arkielämän rakennusaineena

Tällä opintojaksolla kiinnostuksen kohteena on, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa, ja miten työote on havaittavissa sosiaalialan työkentällä nykypäivän Suomessa.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkkoluennot Toteutusaika: 16.11.2023 - 08.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 02.11.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tekoälyn perusteet

Tekoäly muuttaa tapaamme työskennellä ja viettää vapaa-aikaamme. Tutustu kurssilla tekoälyn mahdollisuuksiin ja sovelluksiin. Opi, miten tekoälyn ratkaisuja on luotu ja mihin suuntaan tekoäly on kehittymässä.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi