Opinnot

-

Iloa ja hyvinvointia ruoasta - lapsilähtöinen ruokakasvatus

Millaista on innostava ruokapuhe? Pitääkö lautanen syödä tyhjäksi? Millainen roolimalli ruokakasvattaja itse olen? Iloa ja hyvinvointia ruoasta -kurssilla opitaan taitoja, joilla voit edistää lapsen tervettä ruokasuhdetta. Opit, kuinka lapsia voi innostaa nauttimaan ennakkoluulottomasti eri näköistä ja makuista ruokaa, etenkin kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Kurssilla huomioidaan kestävä kehitys – vaikuttavathan ruokavalintamme terveyden lisäksi myös hiilijalanjälkeen ja ilmastomuutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

 • Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
 • Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
 • Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
 • Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
 • Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
 • Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
 • Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
 • Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Verkko Toteutusaika: 29.02.2024 - 10.05.2024 Ilmoittautumisaika: 20.12.2023 - 25.02.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Introduction to Data Economy

This fully online MOOC course introduces you to the basics of using data to develop business operations. After this course, you will be able to:

 • Explain why organizations need to apply data in decision making
 • Explain where the data comes from and how it can be used (buying, selling, collecting data, big data from IoT, digital platforms and APIs, machine learning and AI vs. statistical methods)
 • Identify the role of information in a value creation process
 • Identify key business models enabled by digital data.
 • List a few “no-code” ways of experimenting with data products to validate the business model
 • Summarize how privacy regulations shape the data economy
Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 18.03.2024 - 27.05.2024 Ilmoittautumisaika: 26.02.2024 - 10.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Introduction to Information Security

This course is suitable for any student who is willing to learn the overview of information security technologies. The course is introductory level. Before joining this course, Student should have the basic knowledge in ICT environment and data networks. In addition, python and linux skills are beneficial.

Course consists of 6 knowledge areas and 10 modules

 • Threats, Attacks and Vulnerabilities

Module-1: Malware
Module-2: Attack Types
Module-3: Threat Actors, Penetration Testing, Vulnerability Scanning and Vulnerability Types

 • Technologies and Tools

Module-4: Security Components
Module-5: Security Software, Common Security Issues, Analyzing Security Output, Securing Mobile Devices and Secure Protocols

 • Architecture and Design

Module-6: Security Frameworks, Securing the Network, Secure Systems Design, Secure Deployments and Embedded Systems
Module-7: Secure Application Development, Cloud Technologies, Resiliency and Automation and Physical Security Controls

 • Identity and Access Management

Module-8: Identity and Access Management, Identity and Access Services, Identity and Access Controls and Account Management

 • Risk Management

Module-9: Security Policies, Business Impact Analysis, Risk Management, Incident Response, Forensics, Disaster Recovery, Security Controls and Data Security and Privacy

 • Cryptography and PKI

Module-10: Cryptography, Cryptography Algorithms, Wireless Security and Public Key Infrastructure

In addition, you’ll go through how to complete the course during the orientation module and you’ll have the possibility to give feedback after the course.

 • 3 credits | Total 81 hours of student learning time
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: perustiedot ICT-ympäristöstä ja tietoverkoista; python ja linux (suositus) Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 18.03.2024 - 27.05.2024 Ilmoittautumisaika: 26.02.2024 - 10.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Introduction to Photogrammetry

– basic theory of photogrammetry
– camera settings for photogrammetry
– shooting strategies
– basic use of RealityCapture
– optimizing the 3D models for various uses

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Online studies Toteutusaika: 01.02.2024 - 30.06.2024 Ilmoittautumisaika: 13.02.2024 - 30.06.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Java Script - ohjelmoinnin alkeet

JavaScript on hyvin suosittu ohjelmointikieli web-sovellusten käyttöliittyminen rakentamiseen. Käytännössä melkein kaikki selaimessa toimivat verkkosivustot käyttävät JavaScript-kieltä tavalla tai toisella käyttökokemuksen parantamiseen. Ohjelmoinnin lukutaito -osiossa läpikäydään modernien web-sovellusten rakentamiseen liittyviä yleisiä periaatteita, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osion suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 15.01.2024 - 17.05.2024 Ilmoittautumisaika: 11.12.2023 - 10.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi