Opinnot

1
-

ABC to social services work

Are you interested in learning how to encounter for example children, families, adults, migrants, disabled and mental health rehabilitees in different stages of their lives? This course gives you a glimpse of where, with whom and how professionals of social services work to promote inclusion, equality and wellbeing with different client groups. The course consists of an orientation Tue 24.10.2023 at 11-12 o’clock and a wrap-up Tue 28.11. at 13-14.30 (both are optional).

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: online Toteutusaika: 24.10.2023 - 28.11.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 10.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

Sisältö:

– elimistön rakenne ja toiminta
– elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
– solutason stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
– tulehdus ja immunologian perusteet
– kasvainopin perusteet

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 10.01.2024 Ilmoittautumisaika: 05.09.2023 - 05.11.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digi- ja verkko-osaaminen hyvinvointialalla

Tällä opintojaksolla tutustut mitä digi- ja verkkopalveluja voit hyödyntää työssäsi ja miten niitä käytät. Opit myös miten hyödynnät palvelumuotoilua digipalvelujen tuottamisessa sekä miten huomioit eettiset ja tietoturva-asiat digitaalisten palvelujen käytössä.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 03.01.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.09.2022 - 30.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Xamk
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Geronomiksi Metropoliasta! - kurkistus tutkintoon

Oletko kiinnostunut tekemään merkityksellistä työtä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimijuuden edistämiseksi? Onko vastaasi tullut ammattinimike geronomi, mutta et tiedä, millaista työtä geronomi voi tehdä ja millaista osaamista geronomilla on. Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 01.10.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 06.09.2023 - 17.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Globaali näkökulma lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin

Haluatko syventää ymmärrystäsi liittyen lapsuuden ja perheen arjen monimuotoisuuteen,  oppia tunnistamaan lapsen ja perheiden hyvinvoinnin osatekijöitä sekä suomessa että maailmalla? Kiinnostavatko varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot? Ilmoittaudu mukaan!

Kurssimoduulit ovat:

  1. Lapsiperheiden hyvinvointi ja voimavarat 1 op
  2. Perheiden monimuotoisuus 1 op
  3. Lasten globaalit oikeudet 1 op
  4. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä lapsiperheille suomessa 1 op
  5. Globaali näkökulma perheiden hyvinvointiin 1 op
Laajuus: 1-5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi