Opinnot

2
-

Global awareness of children and Families

Would you like to deepen your understanding of the diversity and wellbeing of family and children on Finland and globally? Are you interested in bachelor level studies in social services and in early childhood education? Take a look of our studies!

  1. Wellbeing and resources of families with children 1 ects
  2. The diversity of families 1 ects
  3. The global rights of the child 1 ects
  4. Service system for families with children in Finland 1ects
  5. Global perspective to the wellbeing of families 1 ects
Laajuus: 1-5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: Independent studies, Web-based Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Hyvinvointiteknologiaa sote-alan ammattilaisille

Tällä opintojaksolla perehdyt hyvinvointiteknologian käyttöön ja ohjaukseen hoivan ja hoidon etäpalveluissa.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 03.01.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.09.2022 - 30.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Xamk
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Introduction to Social Pedagogy

Welcome to the interesting world of Social Pedagogy! In this 5 credit course, you will explore the fundamental principles that shape our interactions within society. Social pedagogy is more than just a field of study; it’s a lens through which we examine the complex dynamics between individuals and the communities they belong to. Throughout this course, you will explore the rich blend of theories and traditions that underlie social pedagogy, giving you a solid foundation to understand its significance in our everyday lives.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: independent online studies Toteutusaika: 01.10.2023 - 01.12.2023 Ilmoittautumisaika: 06.09.2023 - 25.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Opiskelijalla tulee olla mielenterveys- ja päihdetyön opintoja suoritettuna, jotta hän pystyy syventämään osaamistaan tällä opintojaksolla. Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 22.12.2023 Ilmoittautumisaika: 11.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Minustako seksuaaliterveyden osaaja?

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

  • Saanko olla? – Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen 5 op
  • Seksuaalisuus ja sairaus 5 op
Laajuus: 10 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna sairaanhoitotyön, terveydenhoidon tai kätilötyön opintoja ja seksologiaa käsitteleviä opintoja, ennen kuin opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua. Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 02.10.2023 - 01.12.2023 Ilmoittautumisaika: 21.06.2023 - 17.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi