Opinnot

-

Hyvinvointiteknologiaa sote-alan ammattilaisille

Tällä opintojaksolla perehdyt hyvinvointiteknologian käyttöön ja ohjaukseen hoivan ja hoidon etäpalveluissa.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 03.01.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.09.2022 - 17.12.2023

Koulutuksen järjestäjä

Xamk
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Ikääntyminen ja hyvinvointiyhteiskunta - mitä se tarkoittaa meille ja maailmalle?

Mitä väestön vanheneminen tarkoittaa ja miten se muuttaa yhteiskuntaa? Mitä suomalainen ja kansainvälinen ikääntymispolitiikka tavoittelee ja millä keinoin? Entä ovatko iäkkäät ihmiset taakka vai voimavara – mitä oikeastaan ajattelemme ikääntymisestä?
Tällä opintojaksolla perehdyt ikääntymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja tunnistat valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteita. Tutustut erilaisiin ikäkäsityksiin ja siihen, miten ikääntymisestä puhutaan.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 04.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 17.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta

Vanhustyö on muutakin kuin hoivaa ja hoitamista. Kaipaatko keinoja ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen? Osallistuminen ryhmätoimintaan luo merkityksellisyyttä ja tuo vuorovaikutussuhteita ikääntyneen elämään. Ryhmätoiminta tukee toimintakykyä monipuolisesti, tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa toimijuutta. Se piristää, virkistää ja tuo sisältöä ikääntyneen arkeen.

Tällä kurssilla tutustut ryhmätoiminnan mahdollisuuksiin, merkityksiin ja luoviin & toiminnallisiin menetelmiin. Virtuaalikurssi on osa geronomiopintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tule mukaan innostumaan vanhustyöstä!

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 04.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 10.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Iloa ja hyvinvointia ruoasta - lapsilähtöinen ruokakasvatus

Millaista on innostava ruokapuhe? Pitääkö lautanen syödä tyhjäksi? Millainen roolimalli ruokakasvattaja itse olen? Iloa ja hyvinvointia ruoasta -kurssilla opitaan taitoja, joilla voit edistää lapsen tervettä ruokasuhdetta. Opit, kuinka lapsia voi innostaa nauttimaan ennakkoluulottomasti eri näköistä ja makuista ruokaa, etenkin kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Kurssilla huomioidaan kestävä kehitys – vaikuttavathan ruokavalintamme terveyden lisäksi myös hiilijalanjälkeen ja ilmastomuutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

  • Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
  • Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
  • Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
  • Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
  • Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
  • Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
  • Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
  • Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Verkko Toteutusaika: 29.02.2024 - 10.05.2024 Ilmoittautumisaika: 20.12.2023 - 25.02.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Kuinka lapset ja nuoret voivat? Lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaminen

Sisältö:
• lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
• lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
• varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto
• näyttöön perustuva toiminta lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyössä
• yhteistyö lasten, nuorten ja perheiden kanssa
• monialainen palvelujärjestelmä lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemisessa

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Opiskelijalla tulee olla mielenterveys- ja päihdetyön opintoja suoritettuna, jotta hän pystyy syventämään osaamistaan tällä opintojaksolla. Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 18.03.2024 - 26.05.2024 Ilmoittautumisaika: 20.12.2023 - 03.03.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi