Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

Sisältö:

– elimistön rakenne ja toiminta
– elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
– solutason stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
– tulehdus ja immunologian perusteet
– kasvainopin perusteet

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 10.01.2024 Ilmoittautumisaika: 05.09.2023 - 05.11.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi