Excel ja BI

Tällä kurssilla opit analysoimaan data-aineistoja Excelin Business Intelligence -työkaluilla. Haet ulkoisia taulukoita kyselyillä ja jalostat niiden sisältöä monipuolisesti diagrammeiksi ja karttaesityksiksi. Opit myös rakentamaan Excelin tietomallin ja käyttämään Power Pivotia. Lisäksi tutustut Power BI Desktop -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin raportoinnissa.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 15.01.2024 - 15.03.2024 Ilmoittautumisaika: 11.12.2023 - 07.01.2024

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi