Global awareness of children and Families

Would you like to deepen your understanding of the diversity and wellbeing of family and children on Finland and globally? Are you interested in bachelor level studies in social services and in early childhood education? Take a look of our studies!

  1. Wellbeing and resources of families with children 1 ects
  2. The diversity of families 1 ects
  3. The global rights of the child 1 ects
  4. Service system for families with children in Finland 1ects
  5. Global perspective to the wellbeing of families 1 ects
Laajuus: 1-5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: Independent studies, Web-based Toteutusaika: 06.11.2023 - 09.12.2023 Ilmoittautumisaika: 08.09.2023 - 23.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi