Iloa ja hyvinvointia ruoasta - lapsilähtöinen ruokakasvatus

Millaista on innostava ruokapuhe? Pitääkö lautanen syödä tyhjäksi? Millainen roolimalli ruokakasvattaja itse olen? Iloa ja hyvinvointia ruoasta -kurssilla opitaan taitoja, joilla voit edistää lapsen tervettä ruokasuhdetta. Opit, kuinka lapsia voi innostaa nauttimaan ennakkoluulottomasti eri näköistä ja makuista ruokaa, etenkin kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Kurssilla huomioidaan kestävä kehitys – vaikuttavathan ruokavalintamme terveyden lisäksi myös hiilijalanjälkeen ja ilmastomuutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

  • Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
  • Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
  • Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
  • Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
  • Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
  • Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
  • Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
  • Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Verkko Toteutusaika: 29.02.2024 - 10.05.2024 Ilmoittautumisaika: 20.12.2023 - 25.02.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi