Introduction to Information Security

This course is suitable for any student who is willing to learn the overview of information security technologies. The course is introductory level. Before joining this course, Student should have the basic knowledge in ICT environment and data networks. In addition, python and linux skills are beneficial.

Course consists of 6 knowledge areas and 10 modules

  • Threats, Attacks and Vulnerabilities

Module-1: Malware
Module-2: Attack Types
Module-3: Threat Actors, Penetration Testing, Vulnerability Scanning and Vulnerability Types

  • Technologies and Tools

Module-4: Security Components
Module-5: Security Software, Common Security Issues, Analyzing Security Output, Securing Mobile Devices and Secure Protocols

  • Architecture and Design

Module-6: Security Frameworks, Securing the Network, Secure Systems Design, Secure Deployments and Embedded Systems
Module-7: Secure Application Development, Cloud Technologies, Resiliency and Automation and Physical Security Controls

  • Identity and Access Management

Module-8: Identity and Access Management, Identity and Access Services, Identity and Access Controls and Account Management

  • Risk Management

Module-9: Security Policies, Business Impact Analysis, Risk Management, Incident Response, Forensics, Disaster Recovery, Security Controls and Data Security and Privacy

  • Cryptography and PKI

Module-10: Cryptography, Cryptography Algorithms, Wireless Security and Public Key Infrastructure

In addition, you’ll go through how to complete the course during the orientation module and you’ll have the possibility to give feedback after the course.

  • 3 credits | Total 81 hours of student learning time
Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: perustiedot ICT-ympäristöstä ja tietoverkoista; python ja linux (suositus) Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 02.10.2023 - 18.12.2023 Ilmoittautumisaika: 11.09.2023 - 24.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi