Introduction to Social Pedagogy

Welcome to the interesting world of Social Pedagogy! In this 5 credit course, you will explore the fundamental principles that shape our interactions within society. Social pedagogy is more than just a field of study; it’s a lens through which we examine the complex dynamics between individuals and the communities they belong to. Throughout this course, you will explore the rich blend of theories and traditions that underlie social pedagogy, giving you a solid foundation to understand its significance in our everyday lives.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: no Toteutusmuoto: independent online studies Toteutusaika: 01.10.2023 - 01.12.2023 Ilmoittautumisaika: 06.09.2023 - 25.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi