Sinustako työelämätaitaja? - Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi, asiantuntijuus ja työelämätietous

Tehoa työnhakuun ja urakehitykseen

  • Työnhaku ja urasuunnittelu 1 op
  • Työlainsäädäntö, työsopimukset ja palkkaus 1 op
  • Tulevaisuuden työelämätaidot 1 op
  • Osaamisen kehittäminen ja itsensä johtaminen 1 op
  • Työelämä 2030 1 op

Kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus

  • Kestävän kehityksen päästrategiat Suomessa 1 op
  • Ekologiset arvot, asenne ja suuntautuneisuus 1 op
  • Elämänkaaren pituinen aivoterveyden edistäminen, heräte oman hyvinvoinnin ylläpitoon 1 op
  • Kestävä työ, – hyvinvointi, kestävä johtajuus 1 op
  • Eettisyys kestävässä asiantuntijuudessa 1 op
Laajuus: 10 op opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 31.12.2023 Ilmoittautumisaika: 21.06.2023 - 31.08.2023

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi