Toiminnallisuuden arvioinnin perusteet toimintaterapiassa

Mitä toiminnallisuuden arvioinnilla tarkoitetaan? Mitä arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että arviointi on luotettavaa, eettisesti kestävää ja tuottaa tietoa, joka edistää asiakkaan kuntoutumista toimintaterapian keinoin? Tällä virtuaalikurssilla opit lisää ihmisen kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta sekä arvioinnin menetelmistä, joilla voimme päästä lähemmäs ihmisen arkea hänen kuntoutumisensa tueksi. Kurssi on osa toimintaterapeuttien opintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 18.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 17.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi