Tunnista osaamisesi ja rakenna itsellesi osaamisprofiili

Itsetuntemus on yksi tärkeimpiä työelämäntaitoja nyt ja tulevaisuudessa. Itsetuntemuksen avulla on mahdollista kartoittaa itselle sopivia uravaihtoehtoja, sanoittaa omaa osaamista työnhaussa, löytää erilaisia tapoja oman osaamisen täydentämiseen sekä navigoida työelämän muutoksissa. Kurssilla hyödynnetään Osaamisprofiili-työkirjaa. Kurssin tehtävien avulla opiskelija rakentaa itselleen oman osaamisprofiilin, jota hän voi kurssin jälkeen hyödyntää eri tavoin urasuunnittelussa ja työnhaussa.
Kurssi soveltuu kaikille alasta ja opiskelutaustasta riippumatta.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: verkko-opinnot Toteutusaika: 01.10.2023 - 31.07.2024 Ilmoittautumisaika: 20.09.2023 - 31.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi