Introduction to Information Security

This course is suitable for any student who is willing to learn the overview of information security technologies. The course is introductory level. Before joining this course, Student should have the basic knowledge in ICT environment and data networks. In addition, python and linux skills are beneficial.

Course consists of 6 knowledge areas and 10 modules

 • Threats, Attacks and Vulnerabilities

Module-1: Malware
Module-2: Attack Types
Module-3: Threat Actors, Penetration Testing, Vulnerability Scanning and Vulnerability Types

 • Technologies and Tools

Module-4: Security Components
Module-5: Security Software, Common Security Issues, Analyzing Security Output, Securing Mobile Devices and Secure Protocols

 • Architecture and Design

Module-6: Security Frameworks, Securing the Network, Secure Systems Design, Secure Deployments and Embedded Systems
Module-7: Secure Application Development, Cloud Technologies, Resiliency and Automation and Physical Security Controls

 • Identity and Access Management

Module-8: Identity and Access Management, Identity and Access Services, Identity and Access Controls and Account Management

 • Risk Management

Module-9: Security Policies, Business Impact Analysis, Risk Management, Incident Response, Forensics, Disaster Recovery, Security Controls and Data Security and Privacy

 • Cryptography and PKI

Module-10: Cryptography, Cryptography Algorithms, Wireless Security and Public Key Infrastructure

In addition, you’ll go through how to complete the course during the orientation module and you’ll have the possibility to give feedback after the course.

 • 3 credits | Total 81 hours of student learning time
Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: perustiedot ICT-ympäristöstä ja tietoverkoista; python ja linux (suositus) Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 02.10.2023 - 18.12.2023 Ilmoittautumisaika: 11.09.2023 - 24.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

AWS Cloud Fundamentals

In this course you’ll get familiar with the cloud basics, and you get practical learning with AWS cloud. This course has been done together with AWS Academy and the cour content is aligned with the AWS Certified Cloud Practitioner Certification. After the course, you have the possibility to take the Cloud Practitioner Certification exam (contact the lecturer for more information).

Course consists of 4 modules

 • cloud concepts,
 • cloud infrastructure and security,
 • basic cloud services and
 • cloud architecture and scaling.

In addition, you’ll go through how to complete the course during the orientation module and you’ll have the possibility to give feedback after the course.

 • 3 credits | Total 81 hours of student learning time
Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 02.10.2023 - 18.12.2023 Ilmoittautumisaika: 11.09.2023 - 24.09.2023

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Python-ohjelmoinnin alkeet

Python on helppokäyttöinen ja erittäin suosittu ohjelmointikieli, joka soveltuu esim. web-kehitykseen, yleiseen ohjelmistokehitykseen, datatieteisiin ja koneoppimiseen. Pythonia käytetään myös paljon ohjelmoinnin opettamisessa . Python on oliopohjainen kieli, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osakokonaisuuden suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Java Script - ohjelmoinnin alkeet

JavaScript on hyvin suosittu ohjelmointikieli web-sovellusten käyttöliittyminen rakentamiseen. Käytännössä melkein kaikki selaimessa toimivat verkkosivustot käyttävät JavaScript-kieltä tavalla tai toisella käyttökokemuksen parantamiseen. Ohjelmoinnin lukutaito -osiossa läpikäydään modernien web-sovellusten rakentamiseen liittyviä yleisiä periaatteita, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osion suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Kotlin-ohjelmoinnin alkeet

Kotlin on monipuolinen uuden polven ohjelmointikieli, joka mahdollistaa esimerkiksi eri mobiilialustoille ohjelmistojen kehittämisen samaan aikaan. Kotlin on nimetty myös Android-sovellusten viralliseksi ohjelmointikieleksi. Kotlin on oliopohjainen kieli, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osakokonaisuuden suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

C++ -ohjelmoinnin alkeet

C++ on tehokas perinteinen ohjelmointikieli, jolla on kirjoitettu paljon erilaisia ohjelmistoja käyttöjärjestelmistä, finanssialan sovelluksista ja robotiikasta aina pelimoottoreihin asti. C++ on oliopohjainen kieli, joten Ohjelmoinnin lukutaito -osakokonaisuuden suorittaminen ennen tämän osion suorittamista on suositeltavaa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Ohjelmoinnin lukutaito

Ohjelmointi – tuttavallisemmin koodaaminen – on parhaimmillaan mukaansa tempaavaa ongelmanratkaisua, luovaa itseilmaisua, tekemällä oppimista sekä yhdessä että yksin. Tämän kurssin tavoitteena on avata ohjelmoinnin peruskonseptien avulla miten nykyaikaiset ohjelmistot rakentuvat. Tämä kurssi soveltuu erinomaisesti johdannoksi yksittäisille ohjelmointikielten maistiaisille.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Johdanto liiketoimintalähtöiseen ICT:hen

Opiskelija hahmottaa yrityksen tietojärjestelmiä ja niiden toimintaa ja roolia liiketoiminnan kehittämisessä ja mahdollistamisessa

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Aikataulutettu, verkko Toteutusaika: 23.10.2023 - 15.12.2023 Ilmoittautumisaika: 01.08.2023 - 08.10.2023

Koulutuksen järjestäjä

Haaga-Helia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Fundamentals of Digital Marketing

Digital marketing knowledge and tools are essential in todays business. In this study unit, you will complete a digital marketing certification and get familiar with the key principles of digital marketing and its tools. The study unit is fully online so you can adjust the workload based on your schedule.

After the course you are able to

 • analyze current trends in digital services
 • plan how to use digital sales channels
 • use digital tools to support marketing

Canvas learning environment will open at the beginning of the course. Students will complete a part of the course on Google’s Digital Garage service.

 

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 30.10.2023 Ilmoittautumisaika: 31.07.2023 - 13.08.2023

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

DevOps fundamentals

You will learn how DevOps strategies and practices help organizations and enterprises to measure the current state, adopt DevOps culture, and how to achieve better software release frequency while improving overall quality.

The course is focusing on DevOps Foundation; the student gains the fundamental skills of a modern way of creating, managing, and delivering digital services and software projects by embracing agile and DevOps practices.

The course consist of the following modules:

 • Module 1: DevOps The context
 • Module 2: DevOps Principles and Practice
 • Module 3: DevOps Tools and Process

Students can collect points with weekly or biweekly assignments.

Kindly notice the following carefully before registering for the study unit. This is a professional training study unit and it requires regular weekly learning effort.

 • 3 credits | Total 81 hours of student learning time

 

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: itseopiskelu, verkko Toteutusaika: 21.08.2023 - 30.10.2023 Ilmoittautumisaika: 31.07.2023 - 13.08.2023

Koulutuksen järjestäjä

Laurea
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Maria Osamitsu

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 468 7893 maria.osamitsu@metropolia.fi