Toimintaterapian mahdollisuuksia - kurkistus toimintaterapian tutkintoon

Kiinnostaako sinua toimintaterapia alana ja työllistymisen mahdollisuudet toimintaterapeuttina? Mietitkö millaista osaamista toimintaterapeutin työssä tarvitaan ja mitä toiminta tarkoittaa? Pohditko soveltuuko monimuotoinen opiskelu toimintaterapian tutkinnossa ja korkeakoulussa juuri sinulle? Toimintaterapian tutkinto on myös kansainvälinen, mikä avaa monia mahdollisuuksia tutkinnossa opiskeleville. Virtuaalisen kurkistuskurssin jälkeen tiedät taas hieman enemmän tästä kiinnostavasta ja monipuolisesta ammatista ja siihen opiskelusta Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 29.01.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 24.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Toiminnallisuuden arvioinnin perusteet toimintaterapiassa

Mitä toiminnallisuuden arvioinnilla tarkoitetaan? Mitä arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että arviointi on luotettavaa, eettisesti kestävää ja tuottaa tietoa, joka edistää asiakkaan kuntoutumista toimintaterapian keinoin? Tällä virtuaalikurssilla opit lisää ihmisen kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta sekä arvioinnin menetelmistä, joilla voimme päästä lähemmäs ihmisen arkea hänen kuntoutumisensa tueksi. Kurssi on osa toimintaterapeuttien opintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 18.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 17.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Sosiaalipedagogiikka ihmistyössä

Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää sosiaalityön ja kasvatustieteen elementtejä. Se keskittyy yksilöiden ja ryhmien sosiaaliseen kehitykseen, oppimiseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tällä 5 opintopisteen kurssilla tutkit tekijöitä, jotka muokkaavat yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Tutustut erilaisiin arvojärjestelmiin ja eettisiin näkökohtiin, jotka ohjaavat sosiaalipedagogista ajattelua ja toimintaa. Opit myös, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa, ja miten työote on havaittavissa sosiaalialan työkentällä nykypäivän Suomessa.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 26.02.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 03.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Ikääntyneen toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta

Vanhustyö on muutakin kuin hoivaa ja hoitamista. Kaipaatko keinoja ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen? Osallistuminen ryhmätoimintaan luo merkityksellisyyttä ja tuo vuorovaikutussuhteita ikääntyneen elämään. Ryhmätoiminta tukee toimintakykyä monipuolisesti, tarjoaa osallisuuden kokemuksia ja vahvistaa toimijuutta. Se piristää, virkistää ja tuo sisältöä ikääntyneen arkeen.

Tällä kurssilla tutustut ryhmätoiminnan mahdollisuuksiin, merkityksiin ja luoviin & toiminnallisiin menetelmiin. Virtuaalikurssi on osa geronomiopintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tule mukaan innostumaan vanhustyöstä!

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 04.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 10.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Ikääntyminen ja hyvinvointiyhteiskunta - mitä se tarkoittaa meille ja maailmalle?

Mitä väestön vanheneminen tarkoittaa ja miten se muuttaa yhteiskuntaa? Mitä suomalainen ja kansainvälinen ikääntymispolitiikka tavoittelee ja millä keinoin? Entä ovatko iäkkäät ihmiset taakka vai voimavara – mitä oikeastaan ajattelemme ikääntymisestä?
Tällä opintojaksolla perehdyt ikääntymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja tunnistat valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteita. Tutustut erilaisiin ikäkäsityksiin ja siihen, miten ikääntymisestä puhutaan.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 04.03.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 17.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Development of the Welfare State

Are you interested in welfare services, where the welfare state model is based on and how these welfare societies have developed? Take this self-study online course and learn the basics of the main welfare theories. You can learn about the development of the Finnish welfare state and society. You will also learn about international welfare state models. The course will help you understand how societal structures and processes affect the lives of individuals and communities. The course is part of the Bachelors of Social Services studies in Metropolia University of Applied Sciences.

The course is completely online. You can advance in your own pace. Graded as passed/failed.

Laajuus: 2 opintopistettä Kieli: eng Vaadittu edeltävä osaaminen: ei Toteutusmuoto: Verkko-opinnot Toteutusaika: 01.04.2024 - 31.05.2024 Ilmoittautumisaika: 21.12.2023 - 17.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Iloa ja hyvinvointia ruoasta - lapsilähtöinen ruokakasvatus

Millaista on innostava ruokapuhe? Pitääkö lautanen syödä tyhjäksi? Millainen roolimalli ruokakasvattaja itse olen? Iloa ja hyvinvointia ruoasta -kurssilla opitaan taitoja, joilla voit edistää lapsen tervettä ruokasuhdetta. Opit, kuinka lapsia voi innostaa nauttimaan ennakkoluulottomasti eri näköistä ja makuista ruokaa, etenkin kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Kurssilla huomioidaan kestävä kehitys – vaikuttavathan ruokavalintamme terveyden lisäksi myös hiilijalanjälkeen ja ilmastomuutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Sisältö

  • Ruokakasvatus, sen tausta, tavoitteet ja periaatteet.
  • Terveyttä ja iloa tuottavan ruokakasvatuksen vaikutukset ja seuraukset lapsen hyvinvoinnille ja terveydelle.
  • Terveyttä ja iloa tuottava ruokakasvatus ja suun terveys.
  • Monialaisuus ruokakasvatuksessa.
  • Lasta kunnioittavan ruokakasvatuksen menetelmiä ja käytännöllisiä keinoja ruokakasvatuksen toteuttamiseen.
  • Lapsilähtöisyys, kulttuuriset erot, ympäristö ja tuen tarpeen huomiointi ruokakasvatuksessa.
  • Ruokakasvatuksen toteuttaminen moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä vanhempien kanssa.
  • Ruokakasvatuksen arviointi ja kehittäminen.
Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Verkko Toteutusaika: 29.02.2024 - 10.05.2024 Ilmoittautumisaika: 20.12.2023 - 25.02.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Monikulttuurisuus terveydenhoitajan työssä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Tällä opintojaksolla saat hyvät perustiedot tai täydennät aiempia tietojasi monikulttuurisuudesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Perehdyt eri kulttuureihin ja saat valmiuksia kohdata eri kulttuureista tulevia oppilaita/opiskelijoita terveydenhoitajan työssä.

Laajuus: 3 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 09.01.2024 - 30.06.2024 Ilmoittautumisaika: 18.10.2023 - 23.06.2024

Koulutuksen järjestäjä

Xamk
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Digi- ja verkko-osaaminen hyvinvointialalla

Tällä opintojaksolla tutustut mitä digi- ja verkkopalveluja voit hyödyntää työssäsi ja miten niitä käytät. Opit myös miten hyödynnät palvelumuotoilua digipalvelujen tuottamisessa sekä miten huomioit eettiset ja tietoturva-asiat digitaalisten palvelujen käytössä.

Laajuus: 5 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: Ei Toteutusmuoto: Nonstop, verkko Toteutusaika: 08.01.2024 - 30.06.2024 Ilmoittautumisaika: 18.12.2024 - 23.06.2024

Koulutuksen järjestäjä

Xamk
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tunnista osaamisesi ja rakenna itsellesi osaamisprofiili

Itsetuntemus on yksi tärkeimpiä työelämäntaitoja nyt ja tulevaisuudessa. Itsetuntemuksen avulla on mahdollista kartoittaa itselle sopivia uravaihtoehtoja, sanoittaa omaa osaamista työnhaussa, löytää erilaisia tapoja oman osaamisen täydentämiseen sekä navigoida työelämän muutoksissa. Kurssilla hyödynnetään Osaamisprofiili-työkirjaa. Kurssin tehtävien avulla opiskelija rakentaa itselleen oman osaamisprofiilin, jota hän voi kurssin jälkeen hyödyntää eri tavoin urasuunnittelussa ja työnhaussa.
Kurssi soveltuu kaikille alasta ja opiskelutaustasta riippumatta.

Laajuus: 1 opintopistettä Kieli: fi Vaadittu edeltävä osaaminen: ei ole Toteutusmuoto: verkko-opinnot Toteutusaika: 01.10.2023 - 31.07.2024 Ilmoittautumisaika: 20.09.2023 - 31.05.2024

Koulutuksen järjestäjä

Metropolia
Avaa lisätiedot korkeakoulun sivuilla

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi