Ajankohtaista

Opiskelutarinoita: Osa 2. Opiskele joustavasti mistäpäin maailmaa tahansa

AMKosaaja-kurssien on tarkoitus tarjota joustava mahdollisuus oppia uutta ja saada eväitä työelämään. Kurssien verkkototeutus ja joustava aikataulutus takaavat sen, että kursseja voi toteuttaa omassa tahdissa riippumatta omasta maantieteellisestä sijainnista. Oppiminen on siis aidosti kaikille mahdollista! Mahdollisuuteen oppia ja kehittää omaa osaamista on tarttunut myös Snehil Jalan, joka teki AMKosaaja-opintoja Intiasta käsin. Tässä jutussa kerrotaan hänen kurssikokemuksistaan.  

Snehil on opiskellut AMKosaajan kautta koodausta ja ohjelmointia, mutta mikä hänet on tuonut kursseille? “Tahdin hakea Metropolian ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Jotta saatoin hakea opiskelijaksi, minun täytyi osata alan perusteet. Koin Pythonin kurssin erityisen hyödylliseksi, koska minulla ei ollut siitä aikaisempaa kokemusta”, Snehil kertoo.  

Kurssien suorittaminen selvästi kannatti, koska tällä hetkellä Snehil opiskelee haaveilemaansa tutkintoa Metropoliassa. AMKosaaja-opinnot ovat oiva tapa päivittää omaa osaamista, mutta joillekin ne voivat toimia myös ponnahduslautana kohti jotakin täysin uutta, kuten Snehilille on käynyt. Sheilin haave on työskennellä kehityksen ja softauksen parissa pelialalla.  

Snehil rohkaisee myös muita osallistumaan kursseille. Erityisesti hän suosittelee kursseja henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta koodaamisesta: “Kursseilla oppii hyvin perusteet ja kurssit voi tehdä mistä päin maailmaa tahansa. Kurssit sisältävät tietoa, jota kaikki koodauksesta oppia haluavat tahtovat tietää”.  

Verkkokurssiopetus tuo joustavuutta opiskeluun, mutta se tarkoittaa myös sitä, että opiskelijan täytyy ottaa itse vastuuta omista opinnoistaan ja ajanhallinnastaan. Verkkokurssiopetus voi tuntua ajoittain myös yksinäiseltä, koska ympärillä ei ole samanlaista yhteisöä kuin opinnoissa, joissa opetus järjestetään kasvokkain. Myös Snehil harmittelee kokemusta siitä, ettei ympärillä ollut ihmisiä ja toivoo, että opiskelijat voisivat olla enemmän vuorovaikutuksessa keskenään. Ennen opintoja kannattaa siis asennoitua siihen, että yksin puurtaminen voi olla erilaista kuin ryhmässä. AMKosaajalla emme kuitenkaan halua, että kukaan jää yksin huoliensa kanssa, joten suosittelemme olemaan kurssin vastuuopettajaan yhteydessä, mikäli kursseista on jotain kysyttävää. Voi olla myös paikallaan pohtia onko omasta lähipiiristä mahdollista löytää ihmisiä, joiden kanssa opiskeluarkea voisi jakaa tai voisiko tällaisiin ihmisiin tutustua esimerkiksi netin keskustelupalstoilla.  

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi