Ajankohtaista

Opiskelutarinoita Osa 3. Opinnoista apua yrittäjänä toimimiseen

Jokainen rakentaa itselleen omanlaisen opintopolun. Opintopolkuja ei kannata vertailla, koska on hyvin yksilökohtaista, milloin ja miten opinnot kannattaa suorittaa. Muiden opiskelukokemuksiin kannattaa kuitenkin tutustua, koska ne voivat tarjota uudenlaista näkökulmaa siihen, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa. Lue alta yrittäjä Anna Sukavan opiskelutarina.

Anna omistaa ”Hannah wines” -yrityksen, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin sovellettavaa viinipalvelua. Hän innostui opiskelemisesta vasta aikuisiällä ja kokee, että hän saa tällä hetkellä parhaan mahdollisen hyödyn opinnoista, koska voi hyödyntää oppimaansa suoraan yritystoimintaan. Hän on oiva esimerkki siitä, ettei opintoja suunnitellessa kannata miettiä, miten opintoja yleensä suoritetaan vaan sitä, mikä toimii itselle parhaiten. Tällä hetkellä Anna suorittaa työnsä ohella tradenomin opintoja, mutta niitä ovat edeltäneet liiketalouden ammattitukinto ja opinnot Fast Track- AMKosaaja- ja Esihautumo-hankkeen kautta.

Anna lähti lukion jälkeen Saksaan työskentelemään hevosten parissa, mutta päätyi lopulta ravintola-alalle. Vuonna 2012 hän aloitti viiniopinnot, joiden myötä hän päätyi takaisin Suomeen työskentelemään sommelieerina.

Syyt, joiden takia hakeudutaan opiskelemaan voivat vaihdella, myös Anna päätyi opiskelemaan hieman vahingossa: ”Kävin liiketalouden ammattitutkinnon, mikä johtui siitä, että tarvitsin perheelle aikaa, kun äitini sairastui vakavasti. Ja silloin mietin, että mikä olisi sellainen, että mahdollistaisi minulle ennakoitavamman elämän sisällön, että millä tavalla pystyisin itse vahvemmin vaikuttamaan siihen. Koin myös, että minulla on tarvetta opiskelulle ja näiden syiden yhdistelmän kautta lähdin opiskelemaan”, Anna kertoo.

Samoihin aikoihin Anna sai omiin nimiinsä pöytälaatikossa olleen perheyrityksen. Korona-aikana Anna päätti irtisanoutua palkkatöistä ja alkaa isommin rakentamaan suunnitelmaa siitä, mitä hän voisi oman yrityksen puitteissa ja omalla osaamisellaan tehdä. Oma yritys motivoi Annaa jatkamaan opintoja: ”Innostuin opiskelusta, kun ymmärsin, että yrittäjänä minulla on joko vaihtoehtona maksaa ja ostaa itse apua tai konsultaatiota tai opiskella asiaa itse.” Missään vaiheessa Anna ei ole ajatellut, että hänen tarvitsisi oppia asioista kaikkea tai tulla asioissa kamalan hyväksi. Hän on siis jatkanut asioiden ulkoistamista aina tarvittaessa, mutta pitää tärkeänä sitä, että hänellä on ymmärrys siitä, mistä asioiden hinta koostuu ja mistä hän maksaa.

Opiskelu oman yrityksen vuoksi on ollut Annasta motivoivaa. ”Yrittäjänä ja yrityksen kehittämisen ja rakentamisen tukena opiskelu on ollut hieno mahdollisuus”. Anna on myös kokenut, että opiskelun kautta on mahdollista saada muiden ihmisten tukea yksinyrittämiseen, kun voi kuulla erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia.

Hän kokee, että aikuisiällä etuna opiskelussa on se, että hän on varma siitä, mitä haluaa opiskella ja tietää, mitkä opiskelumetodit toimivat hänelle parhaiten. ”Aiemmin ajattelin, että en ole tarpeeksi fiksu opiskelemaan, mutta nyt olen ymmärtänyt, että ehkä kyse onkin opiskelutavoista eikä minussa ole oppijana mitään vikaa”, Anna kertoo.

Anna on kokenut verkko-opinnot itselleen sopivaksi tavaksi oppia, vaikka kaipaakin välillä opetukseen lisää vuorovaikutuksellisuutta ja ryhmätöitä. Keskittymishaasteiden kanssa häntä auttaa se, että verkko-opetuksen ansiosta hänen on mahdollista opintojen aikana puuhailla myös muuta. ”Koen että pystyn tukemaan ja auttamaan itseäni oppimisessa paremmin, kun opiskelen verkko-opetuksessa sen sijaan, että olisin luokkahuoneessa muiden kanssa.”

Joillekin perinteinen opintopolku sopii, mutta Annan tarina on hyvä esimerkki siitä, että myös muunlaista polkua seuraamalla voi rakentaa menestyneen urapolun.

 

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi