Ajankohtaista

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2023!

AMKosaaja kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2023!

Vuoden 2022 palautekyselyssä näkyi osallistujien tyytyväisyys AMKosaajaan: jopa 80% palautteen antajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä koulutukseen. 70% saavutti koulutukselle asettamansa tavoitteet, ja jopa 88% oli sitä mieltä, että sisällöt vastasivat heidän ammatillisia tarpeitaan.

Nämä ovat huikeita tuloksia. Kiitämme erityisesti kaikkia teitä, jotka osallistuitte koulutuksiimme. Olemme kuulleet palautteenne ja pyrimme vastaamaan toiveisiinne entistä paremmin tulevana vuonna.

Hyvää vuodenvaihdetta toivottaa koko AMKosaaja-tiimi Haaga-Heliasta, HAMKista, Laureasta, Metropoliasta ja XAMKista.

Nähdään ensi vuonna!

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi