Ajankohtaista

AMKosaaja yksinyrittäjien kasvun tukena

AMK-osaaja hankkeessa tuetaan yksinyrittäjien ja yrittäjäksi tähtäävien osaamisen kehittämistä. Yrittäjyys valikoitui Haaga-Helian näkökulmaksi, koska meillä on kokemusta ja osaamista yritystoiminnan kehittämiseen liittyvistä projekteista ja koulutuksesta. Lisäksi osallistamme projektiin sidosryhmiämme yrittäjyysverkostojen kautta. Koulutus on maksutonta kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Lue koko artikkeli Haaga-Helian eSignals-verkkojulkaisusta, https://esignals.fi/kategoria/jatkuva-oppiminen-kategoriat/amkosaaja-yksinyrittajien-kasvun-tukena

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi