Ajankohtaista

AMKosaajan opintopistemäärätavoite on saavutettu

AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on ollut, että hankkeen kurssien kautta suoritetaan yhteensä 8400 opintopistettä. Joulukuussa 2023 koitti iloinen hetki, koska tavoitteen pistemäärä on nyt ylittynyt roimasti ja suoritettuja pisteitä on kertynyt yhteensä 8937 kappaletta! Työskentely hankkeen parissa ei kuitenkaan pääty tavoitteen saavuttamiseen vaan opintoja on mahdollista suorittaa myös keväällä 2024.

Tavoitteen ennakkoon saavuttaminen on hieno onnistuminen hankkeelta, koska se tarkoittaa sitä, että hanke on jo varhaisessa vaiheessa onnistunut auttamaan monia ihmisiä jatkokouluttautumaan. Syitä hankkeen onnistumiseen on monia.

Hankkeesta on pyritty viestimään monipuolisesti, jotta jatkokouluttautumisesta kiinnostuneet löytäisivät kurssien pariin. Kursseja on järjestetty hyvin moniin aihealueisiin liittyen, joten on ollut tärkeää, että hanke tavoittaa hyvin monenlaiset kohderyhmät.

Hankkeessa on panostettu myös henkilökohtaiseen neuvontaan, jotta opiskelusta kiinnostuneet löytäisivät itselleen sopivat kurssit. Uravalmennuksen avulla opiskelijat ovat saaneet henkilökohtaista tukea mahdollisissa uravaihtoehdoissa sekä tietoa opinnoista.

Opintojen suorittamiseen on haluttu olevan mahdollisimman matala kynnys. Tämän takia opintojen suorittaminen on ollut opiskelijoille maksutonta. Tämän ansiosta opintojen suorittamiseen ei ole liittynyt taloudellisia esteitä, mikä on varmasti osaltaan edistänyt hankkeen onnistumista.

Opiskelujen aloittamisesta on tehty mahdollisimman helppoa. Osa hankkeessa mukana olevista ammattikorkeakouluista on myös järjestänyt uusille opiskelijoille etänä infotilaisuuksia, joissa opiskelijoita on neuvottu muun muassa järjestelmien käytöstä. Näin ollen opiskelijoiden on ollut helppo hypätä opintojen pariin.
Tavoitteen saavuttamisesta huolimatta, AMKosaaja-hankkeessa etsitään jatkuvasti keinoja, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää entisestään. Tavoitteena on, että opintopisteitä saataisiin kerättyä mahdollisimman monta, jotta hanke auttaisi mahdollisimman montaa ihmistä.

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi