Ajankohtaista

Miten suunnitella opintoja?

Opintojen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja etsiä tietoa aktiivisesti, jotta saat suunniteltua sinulle sopivimman kokonaisuuden ja aikataulun. Tietoa kannattaa etsiä AMKosaaja-sivuston lisäksi myös korkeakoulujen AMKosaaja-sivuilta, sekä sinua kiinnostavien opintojen kuvauksiin. Hyödynnä opinnot sivun hakua opintojen suunnittelussa.

Opintoja järjestetään pääsääntöisesti maksuttomana vuoden 2023 loppuun asti, joten sinulla on mahdollisuus suunnitella opintojasi tasaisesti pidemmälle ajalle.

Oman aikataulun ja opintojen suunnittelu on avain onnistumiseen

Opintoja suunnitellessasi ota huomioon oman aikataulusi ja käytössäsi olevan ajan lisäksi opintojen suorittamiseen tarvittava aika.

Selvitä seuraavat asiat tehdessäsi suunnitelmaasi

 • Kuinka paljon aikaa voit käyttää opiskeluun viikossa?
 • Koska opinnot, jotka valitsisit alkavat ja loppuvat, sekä opinnon kesto?
 • Mitkä ovat näiden opintojen laajuudet opintopisteinä?
 • Laske tämän jälkeen kuinka paljon aikaa valitsemasi opinnot vaativat aikaa.
 • Tutustu opintojen opintojaksokuvauksiin selvittääksesi opinnon tarkempi sisältö. Opinnon nimi ei paljasta koko opintojakson sisältöä.

Laskentakaava opintojen aikatauluttamisen tueksi

1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä. Aiempi osaamisesi vaikuttaa opiskeluun tarvitsemaasi aikaan, hyvillä pohjatiedoilla aikaa voi kulua vähemmän, kun taas asian ollessa täysin uutta aikaa voi kulua enemmän.

Tuntimäärä = Opintopistemäärä x 27 tuntia
Esimerkki. Opinnon laajuus 5 op = 5 x 27 tuntia = 135 tuntia, joka vastaa noin 19 työpäivää.

Opintojen alkaessa

 • Ota käyttöön opintoja tarjoavan korkeakoulun tunnukset ja sähköposti. Tutustu käytössä oleviin oppimisympäristöihin.
 • Merkitse opintojen alkamisaika kalenteriisi ja liity opintoihin saamiesi ohjeiden mukaan. (HUOM! Erillistä muistutusta yksittäisen opinnon alkamisesta ei välttämättä tule)
 • Ole valmiina aloittamaan opinto heti sen alkaessa.
 • Tutustu oppimisympäristöön, aikatauluun sekä ohjeisiin.
 • Siirrä aikataulu omaan kalenteriisi ja varaa riittävästi aikaa opinnon suorittamiseen. Ota huomioon mahdolliset määräajat.
 • Selvitä millaista ohjausta opinnolla on tarjolla ja miten opettajaan saa yhteyden, onko käytössä esimerkiksi yhteinen keskustelupalsta, tai onko tarjolla muuta tukea oppimiseen.

Miten luen opintojaksokuvauksia

 • Tarkista opintojen laajuus ja mahdollinen vaadittu edeltävä osaaminen.
 • Tarkista aikataulu ja toteutustapa.
 • Tutustu arviointikriteereihin tai sisältökuvaukseen.

Muista seuraavat asiat

 • Opintoja, joissa on ilmoittautumisaika alkaa usein syksyllä ja keväällä, joten ei ole tarpeen valita kaikkia opintoja kerralla. Non-stop opinnot voit aloittaa milloin vain.
 • Varmista opinnoissa mukana pysyminen olemalla aktiivinen heti opintojen alussa
 • Opinnossa mahdollisesti vaadittava edeltävä osaaminen voi olla hankittu opintojen lisäksi esimerkiksi työssä tai harrastuksissa

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi