Ajankohtaista

Näistä syistä kannattaa opiskella AMKosaajan kursseja

 

Hyvää uuttavuotta, AMKosaaja-opiskelija!

Ensinnäkin onnittelut sinulle, joka olet päättänyt antaa itsellesi jotain hyvää ja opiskella AMKosaajan kursseja. Päätöksesi on merkittävä, sillä nyt sinulla on mahdollisuus oppia uusia asioita, nähdä asioita uusista näkökulmista ja ottaa käyttöösi työkaluja, joiden olemassaolosta et ehkä ole ollut tietoinen. Päätökselläsi on konkreettisia vaikutuksia arkeesi, sillä joudut käyttämään useita tunteja viikossa opiskeluun. Tämä aika on toki pois jostain muusta, mutta valintasi vie sinua kohti sitä osaamista, jota itselläsi toivoisit olevan. Ja se on erittäin tärkeä askel kohti uusia tuulia.

Koronapandemia muutti työelämää monella tavalla. Niin yritysten kuin asiakkaidenkin tarpeet muuttuivat, työntekijät huomasivat tarvitsevansa uusia taitoja ja ehkä muutos on helpottanut työ- ja vapaa-ajan yhdistämistä.

Muutos toi peruuttamattomasti myös etäopiskelun arkeemme. Etäily on mahdollistanut uusien tietojen ja taitojen omaksumista joustavammin. Tämä on havaittu myös AMKosaajan asiakaspalautteiden kautta: opintojen joustavat aloitus- ja suoritusmahdollisuudet sekä opintojen maksuttomuus ovat kaikista tärkeimpiä mahdollistajia opinnoille.

Kotona työskentely on helpottanut elämää, mutta monet kaipaavat tutustumista uusiin ihmisiin ja verkostoitumista, opettajien läsnäoloa ja konkreettisia lukusaleja. Etäopiskelu tuo nimittäin valtavasti vastuuta: tietojen omaksuminen, ajankäyttö ja tulokset ovat nyt 100% opiskelijoiden vastuulla. Työskentelyn hohdokkuus himmenee, ja raportin tai tentin edessä on helppo jättää opinnot kesken; kukaan ei kuitenkaan näe tai huomaa.

Tämä alla oleva lista auttaa pohtimaan, mitä opiskelujen mukanaan tuomat asiat ja mahdollisuudet merkitsevät sinun kohdallasi. Ehkä saat niistä lisää puhtia kurssien suorittamiseen.

  • AMKosaajan aloilla on työvoimapula

AMKosaajan kurssit ovat yksi vastaus työllisyyden tukemiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen. Ennen AMKosaaja-hankkeen käynnistämistä työryhmämme selvitti tarkasti, millä aloilla ja osaajaprofiileilla on kysyntää työelämässä juuri nyt. Vuoden 2020 ammattibarometrin mukaan näitä aloja ovat erityisesti ICT-, rakennus- ja sote-ala. AMKosaajan kurssitarjontaan valittiin kursseja, jotka vastaavat osaajapulaan tehokkaasti ja nopeasti. Kurssit tarjoavat väylän työttömille, alanvaihtajille ja osaamistaan päivittäville työllistyä aloille, joissa työvoiman kysyntä on suurempaa kuin tarjonta.

  • Muuttuva työelämä tarvitsee uusia taitoja

Koronapandemia muutti työelämän osaamistarpeita. Erityisen paljon on puhuttu esimerkiksi digiloikasta, tai -askelista, joita yritykset ovat joutuneet ottamaan keskittyessään entistä enemmän verkkokauppaan tai kehittäessään sähköisiä palveluja asiakkailleen. AMKosaajan maksuttomat kurssit on suunnattu niin työttömille, työttömyyden uhan alla oleville kuin jo työelämässä oleville tiedon päivittäjille. Näin työntekijöillä on ajantasaista osaamista ja työnantajilla ammattitaitoista työvoimaa myös muuttuneessa ympäristössä.

  • Työntekijöiden osaamisen vahvistaminen tukee yrityksen toimintaa

Yritykset ovat viime vuosina joutuneet miettimään omaa asemaansa muuttuneessa maailmassa. Miten asiakas- tai työntekijäkatoa voitaisiin estää? Mitä sellaista osaamista tarvitaan, jotta liiketoiminta voisi jatkua ja menestyä uudessa ajassa? Auttaisiko Instagram-markkinoinnin tehostaminen, digiosaamisen vahvistaminen tai kansantaloustieteen ymmärtäminen? Nämä kurssit on tuotu kaikkien ulottuville AMKosaajassa. Kannustamalla työntekijöitä jatkuvaan oppimiseen yritys voi varmistaa, että sillä on käytössään ajantasaista osaamista ja iskunkestävyyttä uusien epävarmuuksien edessä.

  • Osaamisen päivittäminen työllistymisen tukena

Lomautukset lisääntyivät ja työttömyys kasvoi koronavuosien alussa. AMKosaajan tavoitteena on ollut tarjota lyhytkestoista koulutusta henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan nopeasti tai vaihtaa uudelle alalle. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella itsellensä unelma-ammattia. AMKosaajan tarjoamien kurssien aloilla on työntekijäpulaa, ja kurssien tavoitteena on tukea ihmisten siirtymistä ja pysymistä näille aloille.

  • Ammattikorkeakoulut vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa

Myös edeltävät hankkeet ovat olleet vahva osoitus siitä, että ammattikorkeakoulut tietävät, mitä osaamista suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan. Opintopisteitä on suoritettu valtavia määriä, ja myös AMKosaajan opintopistekertymä osoittaa jatkuvan tarpeen osaamisen päivittämiselle. Myös asiakaspalautteet paljastavat, että 80% AMKosaajan koulutuksiin osallistuneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Vastaajista 70% saavutti koulutukselle asettamansa tavoitteet, ja 88% oli sitä mieltä, että sisällöt vastasivat heidän ammatillisia tarpeitaan. Tarjoamme tänäkin vuonna jatkuvan oppimisen väylän, jonka kautta te, hyvät AMKosaaja-opiskelijat, voitte kartuttaa osaamistanne uudessa normaalissa.

Tätä lukiessa on hyvä punnita, mihin haluamme käyttää aikaamme vuonna 2023. AMKosaajan kurssien avulla sinulla on mahdollisuus kerätä arvokasta osaamista aloilta, joilla osaamistasi tarvitaan. Jatkuvan oppimisen puolesta voi myös liputtaa pelkästään sen tuoman hyvinvoinnin vuoksi: Sitran vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan ”elinikäinen oppiminen on hyvinvoinnin lähde”. Jatkuva oppiminen lisää siis jatkuvaa hyvinvointia.

AMKosaajassa mukana olevat viisi ammattikorkeakoulua, Haaga-Helia, HAMK, Laurea, Metropolia ja XAMK kattavat yhdessä 38% Suomen amk-tutkinnoista, 36% Suomen amk-opiskelijoista ja 36% uusista opiskelijoista. AMKosaaja tarjoaa maksuttomia kursseja osaamisen päivittäjille.

Hyviä opiskeluhetkiä myös vuonna 2023!
Toivottaa koko AMKosaaja-tiimi Haaga-Heliasta, HAMKista, Laureasta, Metropoliasta ja XAMKista

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi