Ajankohtaista

Opintojen teemojen esittely

Opinnot on jaettu eri teemoihin, jotta löydät helpommin sinua kiinnostavat opinnot.

Hyvinvointi ja terveys

Tarjonnasta löydät yksittäisiä opintoja ja kokonaisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueilta. Opintoja on mm. palvelurobotiikasta, hyvinvointiteknologiasta, terveyden edistämisestä ja mielenterveydestä. Opinnot sopivat sekä sote-alan ammattilaisille että muille asiasta kiinnostuneille.

Digitaalisuus

Teeman alta löydät opintoja aina digitaalisesta markkinoinnista koodausopintoihin asti. Voit opiskella mm. digitaalisten palveluiden suunnittelua, some-markkinoinnin hyödyntämistä, digiviestintää, verkkosivujen rakentamista ja ohjelmointia.

Yrittäjyys

Opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden lähteä tarkastelemaan ja kehittämään omaa liiketoimintaasi strategian näkökulmasta tai keskittyen palveluidesi kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. Tarjonnasta löytyy opintoja mm. verkkosivujen tekemiseen, verkkokaupan kehittämiseen, palkanlaskentaan esihenkilötyöhön ja tiedolla johtamiseen. Yrittäjyyden opinnot tarjoavat eväitä kaikkien alojen yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville.

Muu

Muista opinnoista löydät mm. kieliopintoja ja orientaatio-opintoja opiskeluun.

HAMK: www.hamk.fi/amkosaaja
Laurea: https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/amkosaaja/
Metropolia: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/osaamisen-taydentaminen/amkosaaja
Xamk: AMKosaaja-hankkeen opinnot – Xamk
Haaga-Helia: https://www.haaga-helia.fi/fi/amkosaaja-maksutonta-koulutusta-yrittajan-tarpeisiin

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi