Ajankohtaista

Opiskelutarinoita: Osa 1. AMKosaaja-kursseista apua maisteriohjelmaan hakiessa

AMKosaaja on mukana luomassa monenlaisia uratarinoita. Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan, jotta se vastaa nykytyöelämän tarpeisiin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa suuntaa, mihin osaamista kannattaa kehittää, minkä takia tahdomme esitellä erilaisia AMKosaajia näyttääksemme, miten monipuolisiin tarpeisiin kurssimme voivat auttaa.  

Manish Yakami on muuttanut Suomeen Nepalista alunperin suorittamaan rakennustekniikan ammattikorkeakoulututkintoa. Manish valmistui vuonna 2016, mutta opinnot ja elämä ovat kuitenkin selvästi vieneet mennessään, koska tällä hetkellä hän suunnittelee aloittavansa georakentamisen maisteriopinnot Aalto Yliopistossa. AMKosaaja-opinnot ovat olleen Manishille ensimmäinen askel kohti tätä unelmaa.  

Useissa maisteriopinnoissa odotetaan tietyn tasoista osaamista jo opintojen alussa. Tämän takia opiskelu ennen maisteriohjelmaan hakemista voi olla tarpeellista, vaikka olisikin jo suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Näin oli myös Manishilla, koska voidakseen pyrkiä haluamaansa maisteriohjelmaan hänen tuli hallita perusteet ohjelmoinnista ja koodaamisesta.  

“Minulla oli pakko olla suoritettuna vähintään 14 opintopistettä huhtikuussa, jotta saatoin hakea maisteriohjelmaan. Etsin opintoja, jotka voisin suorittaa Metropoliassa ja löysin AMKosaaja-kurssit”, Manish kertoo.  

AMKosaaja-kurssit ovat maksuttomia verkkototeutuksella tehtävissä olevia kursseja. Verkkototeutuksen on tarkoitus tuoda joustoa opiskeluun, jotta opiskelu olisi mahdollista myös työn ja muun elämän ohella. Verkkototeutuksesta oli hyötyä myös Manishille.  

“Mielestäni oli etu, että kurssi oli verkossa, koska saatoin opiskella milloin vain halusin ja omaan tahtiini. Kurssi sopi hyvin aikatauluihini ja verkkototeutuksen ansiosta saatoin tehdä yhden luvun tänään ja toisen luvun kuukauden päästä, jos halusin”, Manish kertoo kurssin aikataulutuksesta.  

Kannustukseksi muille AMKosaaja-opinnoista kiinnostuneille Manish sanoo: “Kurssit ovat maksuttomia, joten ihmisten kannattaisi käydä ne. Kurssit ovat hyvin perustasoisia, joten kuka tahansa voi oppia niillä opetettavat asiat. Koska kursseille ei ole aikarajaa voi oppimiseen varata niin paljon aikaa kuin tarvitsee”. AMKosaaja-kurssien tiedoissa on aina kerrottu etukäteen, mikäli kurssille osallistuminen edellyttää jonkinlaista osaamista. Pääosin kursseilla ei kuitenkaan ole esitietovaatimuksia, jotta kynnys osallistumiseen säilyisi matalana.  

AMKosaaja-kurssit vaativat opiskelijoilta jonkin verran kykyä itsenä johtamiseen ja ajanhallintataitoja, koska kursseilla ei ole tarkkaan valvottua aikataulua. Opiskelijoita ei kuitenkaan haluta jättää yksin asioiden kanssa, minkä takia opiskelijoille tarjotaan monenlaista tukea. Opintojen ja uran suunnitteluun tukea voi pyytää uravalmentajalta, Careerbot taas auttaa osaamisen hahmoittamisessa ja työpaikkojen etsimisessä. Myös Manish kehottaa tarttumaan tukeen, jota opintoihin liittyen on saatavilla: “Mikäli sinusta tuntuu, että olet jäänyt jumiin jonkin asian kanssa tai sinulla on kysyttävää, älä luovuta. Kurssien ohjaajille on mahdollista esittää kysymyksiä ja kannattaa pyrkiä verkostumaan myös muiden verkko-opiskelijoiden kanssa”.  

“AMKosaaja-opinnot voivat olla askel kohti unelmien uraa ja auttaa pääsemään alkuun”, Manish toteaa. AMKosaaja –opinnot voivat toimia erinomaisena ponnahduslautana, mikäli tarkoituksena on vaihtaa alaa tai nostaa osaaminen uudelle tasolle.  

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi