Ajankohtaista

Tutustu virtuaalitodellisuuden eri mahdollisuuksiin palveluliiketoiminnan kehittämisessä!

Xamk on lisännyt AMKosaaja-opintotarjontaan toivotun Virtuaaliteknologian hyödyntäminen palveluliiketoiminnan kehittämisessä -opintojakson! Nonstop-opintojakso starttaa ensimmäisen kerran 1.5.2023, jonka jälkeen sillä pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.

Opintojaksolla perehdytään virtuaalitodellisuuden eri mahdollisuuksista palveluliiketoiminnan kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Opintojakson alussa pääset tutustumaan siihen mitä virtuaalitodellisuus on ja miten erilaisia ratkaisuja on palveluliiketoiminnassa hyödynnetty. Opit myös miten elämyksellisyyttä voidaan palveluliiketoiminnassa vahvistaa virtuaalitodellisuuden avulla.

  • Opintojakson eri teemat:
    • Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden käsitteet ja mahdollisuudet
    • Elämyksellisyys palveluliiketoiminnassa
    • Tulevaisuus
    • VR/AR-tuotoksen suunnittelu

Ilmoittautuminen on käynnissä ja opintojakso on suunnattu kaikille palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja virtuaaliteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista kiinnostuneille. Lisätiedot ja ilmoittautumisen löydät tästä linkistä.

 

Tietoa hankkeesta

AMKosaaja-opinnot toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AMKosaaja-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

Timo Luoma

Hankkeen projektipäällikkö +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi