Studies

-

Creating Virtual Spaces and Environments

– desinging virtual spaces
– modeling virtual space using 3D software
– adding materials, lighting and functionality in game engine
– publishing the space for metaverse platform

Scope: 5 credits Language: eng Prior knowledge required: ei Implementation format: Online studies Course duration: 05.02.2024 - 30.06.2024 Registration period: 13.02.2024 - 30.06.2024

Digi- ja verkko-osaaminen hyvinvointialalla

Tällä opintojaksolla tutustut mitä digi- ja verkkopalveluja voit hyödyntää työssäsi ja miten niitä käytät. Opit myös miten hyödynnät palvelumuotoilua digipalvelujen tuottamisessa sekä miten huomioit eettiset ja tietoturva-asiat digitaalisten palvelujen käytössä.

Scope: 5 credits Language: fi Prior knowledge required: Ei Implementation format: Nonstop, verkko Course duration: 08.01.2024 - 30.06.2024 Registration period: 18.12.2024 - 23.06.2024

Introduction to Photogrammetry

– basic theory of photogrammetry
– camera settings for photogrammetry
– shooting strategies
– basic use of RealityCapture
– optimizing the 3D models for various uses

Scope: 5 credits Language: eng Prior knowledge required: ei Implementation format: Online studies Course duration: 01.02.2024 - 30.06.2024 Registration period: 13.02.2024 - 30.06.2024

Monikulttuurisuus terveydenhoitajan työssä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Tällä opintojaksolla saat hyvät perustiedot tai täydennät aiempia tietojasi monikulttuurisuudesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Perehdyt eri kulttuureihin ja saat valmiuksia kohdata eri kulttuureista tulevia oppilaita/opiskelijoita terveydenhoitajan työssä.

Scope: 3 credits Language: fi Prior knowledge required: Ei Implementation format: Nonstop, verkko Course duration: 09.01.2024 - 30.06.2024 Registration period: 18.10.2023 - 23.06.2024

Perustietoa kehitysvammaisuudesta, ensitiedosta ja perheen tukemisesta

Työelämässä saatat kohdata henkilöitä, joilla on eri kehitysvammoja. Voit kohdata myös perheitä, joihin on syntymässä tai joissa on kehitysvammainen lapsi. Tästä syystä perustiedot kehitysvammaisuudesta on hyvä hallita. Laadukas ensitieto sekä taito kohdata ja tukea perhettä on tässä tilanteessa tärkeää ja merkityksellistä.

Tällä opintojaksolla voit hankkia hyvät perustiedot kehitysvammaisuudesta tai täydentää aiempia tietojasi.  Tieto kehitysvammaisuutta aiheuttavista tekijöistä ja niihin liittyvistä geenitutkimuksista auttaa perheen kohtaamisessa.

Scope: 5 credits Language: fi Prior knowledge required: Ei Implementation format: Nonstop, verkko Course duration: 09.01.2024 - 30.06.2024 Registration period: 18.10.2023 - 23.06.2024

About the project

The AMKosaaja studies are provided in cooperation between five universities of applied sciences: Haaga-Helia University of Applied Sciences, Häme University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences and South-Eastern Finland University of Applied Sciences. The AMKosaaja project is financed by the Ministry of Education and Culture of Finland.

New skills are now needed in many fields. The aim of the AMKosaaja project is to promote the development of continuous learning, the renewal of working and business life and to respond to the challenges of society and the economy as well as to the new competence needs arising from transitions. The project implements university-level, short-term and agile studies to meet the demand for the necessary skills.

Timo Luoma

Project manager of the project +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi