Studies

-

Sosiaalipedagogiikka ihmistyössä

Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää sosiaalityön ja kasvatustieteen elementtejä. Se keskittyy yksilöiden ja ryhmien sosiaaliseen kehitykseen, oppimiseen, osallisuuteen ja hyvinvointiin suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tällä 5 opintopisteen kurssilla tutkit tekijöitä, jotka muokkaavat yksilön suhdetta yhteiskuntaan. Tutustut erilaisiin arvojärjestelmiin ja eettisiin näkökohtiin, jotka ohjaavat sosiaalipedagogista ajattelua ja toimintaa. Opit myös, miten sosiaalipedagogiikka voi liittyä yksilöiden ja yhteisöjen arkielämään. Tutustut sosiaalipedagogisen työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, sosiaalipedagogiikan kehittymiseen erilaisissa yhteiskuntamalleissa, ja miten työote on havaittavissa sosiaalialan työkentällä nykypäivän Suomessa.

Scope: 5 credits Language: fi Prior knowledge required: ei Implementation format: Verkko-opinnot Course duration: 26.02.2024 - 31.05.2024 Registration period: 01.01.2024 - 03.05.2024

Tavoitteellinen urasuunnittelu

1. Muuttuva työelämä ja moninaiset urapolut
2. Työelämän osaamistarpeiden tunnistaminen
3. Osaamisen sanoittaminen
4. Oman urasuunnitelman tekeminen
5. Osaamisen täydentäminen

Scope: 1 credits Language: Prior knowledge required: Ei Implementation format: Aikataulutettu, verkko Course duration: 23.10.2023 - 31.05.2024 Registration period: 20.09.2023 - 24.05.2024

Tekoäly ja robotiikka sosiaali- ja terveysalalla

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan teknologiaosaamista tekoälyn, robotiikan ja ohjelmoinnin perusteiden osalta. Lisäksi tarkoituksena on syventää osaamista käyttäjälähtöisen kehittämisen ja käytettävyyden arvioinnin menetelmissä ja niiden soveltamisessa käytäntöön.
Opiskelija syventää teknologiaosaamistaan, osaa tekoälyn ja robotiikan peruskäsitteet ja ymmärtää ohjelmoinnin perusteita. Opiskelija tunnistaa käytettävyyden perusperiaatteet ja osaa soveltaa käytettävyystestauksen menetelmiä käytäntöön. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin ja arvioida kehitetyn palvelun vaikutuksia ja käytettävyyttä.

Scope: 5 op credits Language: fi Prior knowledge required: ei Implementation format: verkko-opinnot Course duration: 05.02.2024 - 31.12.2024 Registration period: 07.11.2023 - 30.06.2024

Toiminnallisuuden arvioinnin perusteet toimintaterapiassa

Mitä toiminnallisuuden arvioinnilla tarkoitetaan? Mitä arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava, että arviointi on luotettavaa, eettisesti kestävää ja tuottaa tietoa, joka edistää asiakkaan kuntoutumista toimintaterapian keinoin? Tällä virtuaalikurssilla opit lisää ihmisen kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta sekä arvioinnin menetelmistä, joilla voimme päästä lähemmäs ihmisen arkea hänen kuntoutumisensa tueksi. Kurssi on osa toimintaterapeuttien opintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Scope: 2 credits Language: fi Prior knowledge required: ei Implementation format: Verkko-opinnot Course duration: 18.03.2024 - 31.05.2024 Registration period: 01.01.2024 - 17.05.2024

Toimintaterapian mahdollisuuksia - kurkistus toimintaterapian tutkintoon

Kiinnostaako sinua toimintaterapia alana ja työllistymisen mahdollisuudet toimintaterapeuttina? Mietitkö millaista osaamista toimintaterapeutin työssä tarvitaan ja mitä toiminta tarkoittaa? Pohditko soveltuuko monimuotoinen opiskelu toimintaterapian tutkinnossa ja korkeakoulussa juuri sinulle? Toimintaterapian tutkinto on myös kansainvälinen, mikä avaa monia mahdollisuuksia tutkinnossa opiskeleville. Virtuaalisen kurkistuskurssin jälkeen tiedät taas hieman enemmän tästä kiinnostavasta ja monipuolisesta ammatista ja siihen opiskelusta Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Scope: 1 credits Language: fi Prior knowledge required: ei Implementation format: Verkko-opinnot Course duration: 29.01.2024 - 31.05.2024 Registration period: 01.01.2024 - 24.05.2024

About the project

The AMKosaaja studies are provided in cooperation between five universities of applied sciences: Haaga-Helia University of Applied Sciences, Häme University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences and South-Eastern Finland University of Applied Sciences. The AMKosaaja project is financed by the Ministry of Education and Culture of Finland.

New skills are now needed in many fields. The aim of the AMKosaaja project is to promote the development of continuous learning, the renewal of working and business life and to respond to the challenges of society and the economy as well as to the new competence needs arising from transitions. The project implements university-level, short-term and agile studies to meet the demand for the necessary skills.

Timo Luoma

Project manager of the project +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi