Studies

-

Traumatisoituneen lapsen ja lapsiperheen kohtaaminen

Tällä opintojaksolla saat valmiuksia lähestyä lasta ja lapsiperhettä traumatietoisen ajattelutavan mukaan. Opit mitkä ovat lapsen mielenterveyttä suojaavat ja -riskitekijät. Syvennät tietoasi lapsen traumatisoitumisesta sekä lapsiperheen mielenterveyteen liittyvistä haasteista, lapsen oirekäyttäytymisestä ja hoidosta. Lisäksi tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi osaat auttaa traumatisoitunutta lasta ja hänen perhettään osana moniammatillista työryhmää. Opit myös kuinka huolehtia omasta jaksamisestasi.

Opintojakso toteutetaan kokonaan itsenäisinä verkko-opintoina. Opintojaksolla on aikaan sitomattomia tehtäviä, verkkokeskusteluja, podcasteja, interaktiivisia videoita ja tietotestejä. Jaksossa on laajempi loppukoe, jota voi tehdä useamman kerran.

Scope: 5 credits Language: fi Prior knowledge required: Ei Implementation format: Verkko Course duration: 09.01.2024 - 30.06.2024 Registration period: 18.10.2023 - 23.06.2024

Tunnista osaamisesi ja rakenna itsellesi osaamisprofiili

Itsetuntemus on yksi tärkeimpiä työelämäntaitoja nyt ja tulevaisuudessa. Itsetuntemuksen avulla on mahdollista kartoittaa itselle sopivia uravaihtoehtoja, sanoittaa omaa osaamista työnhaussa, löytää erilaisia tapoja oman osaamisen täydentämiseen sekä navigoida työelämän muutoksissa. Kurssilla hyödynnetään Osaamisprofiili-työkirjaa. Kurssin tehtävien avulla opiskelija rakentaa itselleen oman osaamisprofiilin, jota hän voi kurssin jälkeen hyödyntää eri tavoin urasuunnittelussa ja työnhaussa.
Kurssi soveltuu kaikille alasta ja opiskelutaustasta riippumatta.

Scope: 1 credits Language: fi Prior knowledge required: ei ole Implementation format: verkko-opinnot Course duration: 01.10.2023 - 31.05.2024 Registration period: 20.09.2023 - 24.05.2024

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen palveluliiketoiminnan kehittämisessä

Tällä opintojaksolla perehdyt mm. virtuaalitodellisuuden eri mahdollisuuksista palveluliiketoiminnan kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Pääset tutustumaan siihen mitä virtuaalitodellisuus on ja miten erilaisia ratkaisuja on palveluliiketoiminnassa hyödynnetty. Tutustut myös miten elämyksellisyyttä voidaan palveluliiketoiminnassa vahvistaa virtuaalitodellisuuden avulla.

Scope: 4 credits Language: fi Prior knowledge required: Ei Implementation format: Nonstop, verkko Course duration: 22.01.2024 - 30.06.2024 Registration period: 18.10.2023 - 23.06.2024

About the project

The AMKosaaja studies are provided in cooperation between five universities of applied sciences: Haaga-Helia University of Applied Sciences, Häme University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences and South-Eastern Finland University of Applied Sciences. The AMKosaaja project is financed by the Ministry of Education and Culture of Finland.

New skills are now needed in many fields. The aim of the AMKosaaja project is to promote the development of continuous learning, the renewal of working and business life and to respond to the challenges of society and the economy as well as to the new competence needs arising from transitions. The project implements university-level, short-term and agile studies to meet the demand for the necessary skills.

Timo Luoma

Project manager of the project +358 50 595 9423 timo.luoma@metropolia.fi